Bestuur Stichting Purmer Valley

Hieronder zie je de bestuursleden van Stichting Purmer Valley. Een brede vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en het lokale bedrijfsleven die - pro deo - trachten de kloof tussen beiden te verkleinen.


Dirk Tuip, voorzitter

directeur SearchUser


‘Meer en meer wordt voor ons duidelijk dat één van onze belangrijkste taken is om de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te dichten. Er is al een tekort aan goed gekwalificeerd IT personeel en dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Het curriculum sluit niet voldoende aan en docenten kunnen onmogelijk alle ontwikkelingen bijhouden. Als we dat flink kunnen verbeteren, dan zal dit vanzelf andere bedrijven gaan trekken, omdat we hier topstudenten afleveren die direct aan de slag kunnen. Daarom is ook echt van belang dat nog meer ICT-bedrijven uit de regio zich bij Purmer Valley aansluiten.’ 
Daniël Pardoen, secretaris

directeur ITSD


Als ICT-bedrijven zien we dat het tekort aan gekwalificeerde mensen de komende jaren verder zal toenemen, we komen bijvoorbeeld programmeurs, systeembeheerders, ICT-consultants en -architecten en online marketeers tekort.. Dan is de lijn richting de onderwijspartijen in Purmerend e.o. snel gelegd. We willen actueel ICT-onderwijs bieden in Purmerend, met idealiter ook HBO-onderwijs. Daarnaast willen we startups, die een link hebben met ICT, beter begeleiden en faciliteren.


Donnald van Marle, penningmeester

directeur Netformatie


'Waar de naam Purmer Valley al een aantal jaren werd geroepen door een aantal vooraanstaande ondernemers en wethouders, hebben we vorig jaar eindelijk spijkers met koppen kunnen slaan, zodat we er ook echt iets mee kunnen gaan doen. We willen inhoud en bekendheid gaan geven aan de naam. Er komen namelijk heel veel top ICT bedrijven uit Purmerend terwijl maar weinig mensen dat weten. Met hulp van Gemeente, onderwijs en een aantal vooraanstaande partners kunnen we nu grotere stappen gaan zetten, ook omdat we er een professional op kunnen zetten die hier focus op heeft.'


Bart Kuipers, bestuurslid - project manager

SPOT ICT


‘Naar de toekomst toe zie ik dat een schaarste zal ontstaan aan medewerkers met het gewenste kennisniveau in het MKB. Met Purmer Valley kunnen we de handen ineen slaan om de opleidingen de juiste richting in te sturen. We moeten zorgen dat de kwaliteit van de huidige opleidingen op het niveau komt waar vraag naar is. De band tussen het bedrijfsleven, de ICT bedrijven, overheidsinstellingen en de verschillende opleidingen moet meer vorm krijgen. Daar wil ik graag aan bijdragen.’ 

Corine Laurant, bestuurslid

directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Purmerend


Corine vormt voor Purmer Valley een ervaren bestuurder met een stevige achtergrond in media, onderwijs en maatschappelijk ondernemen. Corine was onder meer lid van het verenigingsbestuur bij Veronica. Corine licht haar motivatie toe: ‘digitaal onderwijs is minstens zo belangrijk als leren lezen en schrijven. Het is belangrijk om op jonge leeftijd kinderen kennis te laten maken met techniek en IT. Tenslotte vraagt deze dynamische digitale wereld om gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers.’ Chris van Meurs, bestuurslid

voorzitter van het College van Bestuur van OPSPOOR


Om een weg te vinden in de samenleving en daar straks een bijdrage aan te kunnen leveren, kun je niet vroeg genoeg beginnen om kinderen vertrouwd te maken met IT. Ze te leren begrijpen hoe het werkt en ze te leren hoe ze die wereld kunnen sturen door bijvoorbeeld programmeerlessen in samenwerking met het bedrijfsleven. Tenslotte zijn deze jonge kinderen de toekomstmakers en vormen zij het fundament onder de ambities van Purmer Valley. 
Arjan Vethman, bestuurslid

directeur bij de sector Economie van het Horizon College


Het versterken en uitbouwen van de externe relaties behoort tot zijn taak. ‘Het is belangrijk om met de toekomstige werkgevers van onze deelnemers een goede relatie te onderhouden. Ook de vernieuwingen en veranderingen binnen de bedrijfstak zijn voor ons als school belangrijk. Daarom willen we graag weten wat er speelt binnen het bedrijfsleven, zo kunnen we het onderwijs goed op de praktijk afstemmen.’ 

René Visser, bestuurslid

directeur van SG Antoni Gaudì en SG Nelson Mandela en campusvoorzitter VMBO-PRO


Hij is al jaren zeer actief om IT een grotere rol in het onderwijs te laten spelen. Zo werd er onder zijn leiding een versneld leertraject gestart voor Netwerkbeheer en is hij nu bezig met het volgende versnelde leertraject, namelijk applicatieontwikkeling. Met digitaal onderwijs hebben scholen de mogelijkheid om een gepersonaliseerd leertraject voor leerlingen te ontwerpen en zo tegemoet te komen aan de eisen van onderwijs in de 21ste eeuw.’ 
Femke Sierkstra, uitvoerend secretariaat

femke@purmervalley.nl